• Pradžia
  • Naujienos
  • Ginčai, raštai, pažadai, primenantys “makaronus” - dažnas atvejis nepasisekus nusipirkti naują ir kokybišką būstą.

Ginčai, raštai, pažadai, primenantys “makaronus” - dažnas atvejis nepasisekus nusipirkti naują ir kokybišką būstą.

Ar ir Jūs visai neseniai nusipirkote naują butą, tikėdamiesi tinkamos kokybės bei ilgaamžiškumo, tačiau praėjus vos keliems metams išryškėjo statybinis brokas? Žinių portale www.delfi.lt pasirodė straipsnis, jog net 119 butų savininkų suvienijo jėgas bei į teismą padavė namą stačiusią bendrovę Hanner dėl nekokybiškų butų pardavimo. Šiame name per 10 metų išryškėjo tiek butų broko, kad nė priešui tokio buto nepalinkėtum. Bet žmonės atkaklūs ir šiuokart, akivaizdu, raštingai imasi ginti savo teises ir savo turtą. Kaip elgtis nusipirkus nekokybišką butą bei kokius veiksmus atlikti, jog buto trūkumai būtų ištaisyti konsultuoja zala.lt advokatas.

Bendriausia prasme, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pirkimo – pardavimo sutarčių nuostatos numato, jog pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą) bei atsako už daikto trūkumus.

Šią nuostatą tikslina Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnis, numatantis, kad statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Tai yra bendrieji, įstatymo nustatyti garantiniai terminai ir jei konkreti sutartis nenumato ko kita, būtent per šiuos terminus, priklausomai nuo statybinio broko pobūdžio, buto pirkėjas gali pareikšti pretenziją pardavėjui, su reikalavimu, jog šis ištaisytų atsiradusius trūkumus arba atlygintų pirkėjo turėtas išlaidas taisant trūkumus savarankiškai. O tuo atveju, jei pažeidimas yra esminis – pirkėjas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį bei grąžinti sumokėtus pinigus. 

Būtina pastebėti ir tai, jog civilinis kodeksas numato, kad rangovas, jei ko kita nenustato rangos sutartis, per visą garantinį laikotarpį užtikrina, jog statybos objektas atitiktų normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį. Rangovas taip pat atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo, netinkamo naudojimo arba užsakovo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. 

Kaip ir buvo minėta aukščiau, pastebėjus statybinį broką per garantinį terminą, pirmiausia reikėtų kreiptis į pardavėją, tačiau neretai pasitaiko situacijų, kai paaiškėja, jog įmonė pardavusi butą yra bankrutavusi arba dėl kitų priežasčių nebevykdo savo veiklos. Tokiu būdu, per aukščiau nurodytus garantinius terminus pirkėjas pretenziją gali pareikšti ne pardavėjui, o rangovui bei reikalauti, jog šis ištaisytų atsiradusį broką arba atlygintų su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas.   

Tais atvejais, kai pateikus pretenziją buto pardavėjui arba rangovui trūkumai nėra ištaisomi, pirkėjas turi teisę kreiptis į teismą bei reikalauti įpareigoti pardavėją arba rangovą atlikti aukščiau nurodomus veiksmus. Labai svarbu pabrėžti, jog šiuo metu teismui jau galima pateikti grupės ieškinius, todėl jei brokas išryškėja ne viename bute, tačiau visame name, į teismą gali kreiptis visi namo gyventojai ar juos atstovaujanti bendrija. Vienas lauke ne karys, o ir  teismuose statybinį broką paprasčiau įrodyti, kai visi namo gyventojai susiburia į komandą,  išsirenka savo atstovą ir veikia per jį. Taip veikdami, gyventojai užsitikrina tinkamą viso proceso kontrolę, gali reaguoti laiku į bet kokią užklausą, piktybinį delsimą ar panašius dalykus, kurių griebiasi atsakovas.

Jei ir Jūs patyrėte žalos nusipirkę naują butą, tačiau jame gyvenant išryškėjo statybinis brokas, nedvejodami kreipkitės į zala.lt komandą, kuri yra pasirengusi padėti išreikalauti Jums priklausantį žalos atlyginimą.