Ar visada vaikams yra saugu darželyje?

"Kokia aš laiminga, kad tu pagaliau nugriuvai!" – džiūgauja darželio auklė, matydama kaip verkia užsigavęs ketverių metukų darželinukas. "Aš tau tuoj tvosiu šituo batu per vieną vietą!"- tai frazės, kurių klausėsi pašiurpusi darželinuko mama, kai pavyko jos planas sužinoti kas vyksta darželyje.

Ir visa tai ne kur nors susvetimėjusiuose vakaruose, o čia pat – Klaipėdoje. Skandalas kilo, apie jį rašyta net spaudoje. Paaiškėjo, kad iki šiol namo sugrįžęs vaikas pasakodavo mamai tokius dalykus, kuriais sunku buvo sveiko proto žmogui patikėti - kad auklytė kiša vaiko galvą į tualetą, kad čiupusi už kaklo prispaudžia prie sienos. Ir todėl mama vieną dieną ėmė ir nusprendė patikrinti tokius vaiko pasakojimus ir į jo žaisliuką įdėjo įjungtą diktofoną. Tai, ką ji išgirdo įraše nebūtų net košmare susapnavus. Darželio vadovybė viską neigia. Bet ką daryti mamai? Kaip atstatyti teisingumą ir kaip išsireikalauti žalos už tokį “auklėjimą”? Situaciją komentuoja zala.lt advokatas.

Kalbant konkrečiai apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos - darželio auklėtojo atsakomybę dėl vaiko patirtos žalos - ši yra lemiama bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Tai reiškia, kad, norint įrodyti darželio auklėtojos atsakomybę dėl vaiko patirtos žalos, nepakanka tik ją apibrėžti, reikia nustatyti ir kaltę, veiksmų ar neveikimo neteisėtumą ir ryšį tarp veiksmų/neveikimo bei atsiradusios žalos. Paprasčiau tariant yra išskiriamos keturios sąlygos auklėtojo atsakomybei atsirasti:

a) neteisėti veiksmai; b) žala; c) kaltė; d) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

Siekiant įrodyti pirmąją civilinės atsakomybės sąlygą – veiksmų neteisėtumą, pirmiausia, reikėtų nurodyti kokia įstatymo nuostata buvo pažeista. Šiuo konkrečiu atveju, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57 str. 2 d. išaiškinta, kad mokymo, auklėjimo įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą. Jeigu šie asmenys nevykdo savo pareigų arba vykdo jas netinkamai – t. y. fiziškai ar psichiškai žaloja auklėtinius arba kitaip pažeidžia vaiko teises - jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, jog šiai sąlygai įrodyti teismui būtina pateikti įrodymus, pagrindžiančius faktą jog vaikas buvo žalojamas. Tai gali būti aukščiau minėtas garso ar net vaizdo įrašas, medicininiai dokumentai ir kitos priemonės.

Antroji sąlyga atsakomybei atsirasti – žala. Kaip jau minėta, žala nebūtinai turi būti fizinė –įvairaus pobūdžio kūno sužalojimai, tačiau gali būti ir psichinė – tai gali būti vaiko įžeidinėjimas, užgauliojimas, gąsdinimas ar kita.

Kita civilinei atsakomybei atsirasti būtina sąlyga – kaltė. Darželio auklėtojos kaltė nustatoma, jeigu darželio auklėtoja netinkamai vykdė ar iš viso nevykdė savo pareigų, kurios jai keliamos įstatymuose. Pažymėtina, kad kaltė yra preziumuojama, t. y., darželio auklėtoja yra laikoma kalta, iki kol neįrodo priešingai.

Tik nustačius anksčiau išvardytas civilinės atsakomybės sąlygas ir konstatavus, jog atsiradusią žalą lėmė būtent neteisėti veiksmai – t. y. įrodžius priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir vaiko patirtos žalos, galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojas yra atsakingas dėl tokios žalos atsiradimo.

LR civilinis kodeksas kelia pareigą darbdaviui atsakyti už darbuotojų padarytą žalą, todėl ir šiuo atveju iš darželio, kuris yra atsakingas už auklėtojo veiklą, galima reikalauti tiek turtinės, tiek ir neturtinės žalos, priklausomai nuo vaiko patirtų sužalojimų. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek turtinės, tiek ir neturtinės žalos dydį nustato bei priteisia teismas. Turtinę žalą sudaro išlaidos medikamentams, gydymui, psichiatrui bei kita. Neturtine žala yra siekiama kompensuoti vaiko patirtus išgyvenimus, skausmą. Šios žalos konkretų dydį kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į patirtų išgyvenimų sunkumą, tačiau praktikoje ji svyruoja nuo 500 net iki 5000 Eur.

Jei ir Jūs susidūrėte su tokia nemalonia patirtimi – viskas ką Jums reikia padaryti, tai paskambinti mums ir mes Jums padėsime!