Draudimas – apsimoka ar tai tik galvos skausmas

Draudimo bendrovių reklamos žada pasimetusią šiame gyvenime ramybę – apsidrausk ir jokios baimės nekvaršins galvos - nei dėl vagių, nei  dėl gaisrų, nei dėl kelionės netikėtumų. Tik mokėk pinigus. Pažįstama situacija?  Kol žada – viskas paprasta, lengva, greita, bet žmonės, kurie vis dažniau kreipiasi į zala.lt pasakoja visai kitokias istorijas. Štai, jauna šeima pirko butą, apdraudė jį, o kai  nutiko bėda (sprogę  vamzdžiai užliejo ir  jų pačių,  ir kaimynų butus, visiems pridarė dešimtūkstantinių nuostolių) draudimo bendrovė ėmė tempti gumą, delsti,  o galų gale atsisakė mokėti. O blogiausia, kad per susirašinėjimus su draudimo bendrove buvo beveik prarastas teisybės ieškojimui tokiais atvejais skirtas laikas. Zala.lt teisininkai aiškina, ką turėtume žinoti visi, jei tektų susidurti su panašiais draudimo bendrovių “žaidimais”!

Pirmiausia, reikėtų įsidėmėti, jog atsitikus draudiminiam įvykiui, į draudimo bendrovę privaloma kreiptis per sutartyje numatytą laikotarpį (paprastai 3 arba 5 dienos). Jeigu iš draudimo bendrovės gautas atsakymas netenkina, būtina nedelsiant, ne vėliau, nei per 3 mėnesius, pakartotinai kreiptis į draudimo bendrovę su skundu. Skunde būtina išdėstyti ne tik įvykio aplinkybes, bet ir tiksliai apibūdinti kokia teisė buvo pažeista, koks yra reikalavimas, papildomai būtina pridėti dėstomas aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz. ekspertų išvadą).

Draudimo bendrovė atsakymą privalo pateikti per 14 dienų, nuo skundo gavimo. Jei gautas atsakymas taip pat netenkina arba šis iš viso negaunamas – per 1 metus nuo atsakymo iš draudimo bendrovės gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai atsakymas turėjo būti gautas, jei šis nepateiktas, galima kreiptis į Lietuvos banką.

Reikėtų žinoti, jog Lietuvos bankas yra ikiteisminė, neprivaloma draudimo ginčus nagrinėjanti institucija. Ši ginčą išspręs nemokamai ne vėliau, kaip per 90 dienų, tačiau Lietuvos banko sprendimas yra neskundžiamas ir tik rekomendacinio pobūdžio, t.y. neprivalomas. Kita vertus, galima pasidžiaugti, jog Lietuvos Banko sprendimus draudimo įmonės 90 procentų atvejų įvykdo.

Visgi, jei Lietuvos Bankas priėmė Jums nepalankų sprendimą arba draudimo įmonė geranoriškai sprendimo neįvykdo, belieka tik keliauti į teismą, tačiau negalima pamiršti, kad į teismą kreiptis galima per 1 metus, skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo sužinota apie atsisakymą išmokėti draudimo išmoką. Papildomai pažymėtina ir tai, jog laikas, per kurį sudaroma galimybė kreiptis į Lietuvos banką bei laikas, per kurį ši institucija Jūsų skundą nagrinėja, įskaitomas į 1 metų terminą kreipimuisi į teismą. Тuo atveju, kai draudimas atlygina tik dalį nuostolių, Jums išsaugoma galimybė kreiptis į asmenį, kuris yra kaltas dėl žalos atsiradimo.

Negalima pamiršti, kad kiekvienas atvejis – individualus, todėl prieš imantis bet kokių veiksmų ginčuose su draudimo bendrovėmis – rekomenduotina pasikonsultuoti su teisininku. Kreipkitės į zala.lt komandą ir mes padėsime Jums išspręsti susiklosčiusią situaciją, o Jums nebereikės nepagrįstai jaudintis!